וועדה מחוזית לתכנון חיפה דחפה למנוע בדיקת סיכוני חומ"ס- בתכנית "המתחם הלוגיסטי"‎

 Hanna Kuperman,16.09.20
3:28 PM (21 minutes ago) 

 וועדה מחוזית לתכנון חיפה דחפה למנוע בדיקת סיכוני חומ"ס-  בתכנית "המתחם הלוגיסטי"

                                המשרד להגנת הסביבה לא עשה דבר כדי למנוע את המחדל  

עובדות אלו נחשפות בערר המצ"ב שהוגש לוועדת העררים הארצית של המועצה הארצית לתכנון ובניה, כנגד אישור תכנית "המתחם הלוגיסטי" – מס' 304-0311852, כ- 1,400 דונם (כגודל בתי בזיקוק) בעורף נמלי חיפה- במרחב הקישון.

מדובר בתכנית בה מתוכנן אחסון חומרים מסוכנים ללא הגבלה, בלי בחינת הכמויות וסוג החומרים באזור רווי מתקנים עם חומרים מסוכנים בו כל תוספת חומ"ס מגדילה את הסיכון הקיים למיליון תושבי מפרץ חיפה — ובמיוחד ל "אירוע דומינו"-  מהסוג שקרה בנמל בירות בתחילת אוגוסט.

הערר מוגש מטעם הפורום הישראלי לשמירה על החופים, באמצעות עו"ד יותם שלמה מנהל הקליניקה המשפטית לרגולציה סביבתית באונ' בר אילן.

המועד האחרון להגשת ערר לועדת העררים הארצית הוא 15.09.20

טרם נקבע המועד לדיון.

ציטוט – סעיף 16 בכתב הערר- וועדה מחוזית חיפה דוחפת לפטור מתסקיר השפעה על הסביבה:

"הוועדה לא ראתה לנכון לתת הנחיות לביצוע בדיקה סביבתית, לא במסגרת תסקיר ולא במסגרת חוות דעת, ואף דחפה למתן פטור מתסקיר השפעה על הסביבה"

 

הפטור מעולם לא נדון בתכנית "המתחם הלוגיסטי" אלא ניתן בניגוד למנהל תקין בתכנית אחרת- ציטוט סעיף 17 :

"את דחיית ההתנגדות על היעדר תסקיר, דחתה הוועדה בטענה כי ניתן פטור מתסקיר השפעה על הסביבה. הוועדה ציינה כי הוא פשוט ניתן במסגרת דיון בתכנית אחרת"..

ציטוט נציגת המשרד להגנת הסביבה גב' נורית שטורך בתמליל הדיון בתכנית האחרת-  סעיף 19(ד):

"בהתייחס לאמירת יו"ר הוועדה כי ניתן פטור בתכנית מתסקיר, אומרת נציגת המשרד להגנת הסביבה באופן מפורש "אני לא כתבתי ככה. אני כתבתי שניתן יהיה לתת פטור, אבל אתם נתתם פטור טוטאלי… אתם לוקחים ממני פטור, תסבירו לי"

לאחר הדיון בתכנית האחרת- המשרד להגנת הסביבה לא דרש מעולם להכין תסקיר בתכנית "המתחם הלוגיסטי", למרות שידע שהפטור ניתן בהליך לא תקין- ציטוט סעיף 19(ג)

"דחיית ההתנגדות מתבססת על חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה שבאף אחד מסעיפי חוו"ד לא דרש הכנה של תסקיר השפעה על הסביבה"..

ציטוט- סעיפים 20-21

"מקריאת העמודים הרלוונטיים בתמליל (בתכנית האחרת ח.ק.) , ניכר כי הפטור ניתן כלאחר יד, ללא כל דיון. זאת ועוד… יש לתת את הפטור באופן חד-משמעי, בהתבסס על דיון מקצועי מעמיק ובאופן שנגיש לציבור

קל וחומר, שלא נדון הצורך בתסקיר שיבחן השפעות של חומרים מסוכנים, החובה לבחון מתן הנחיות לתסקיר אף נובעת מתקנות התכנון והבניה שכן התכנית כוללת חומרים מסוכנים."

ציטוט- חנה קופרמן יו"ר הפורום הישראלי לשמירה על החופים:

"הועדה המחוזית החליטה בעקבות ההתנגדויות כמפורט בסעיף 9(א) – לאסור על איחסון צובר נוזלי וגז- חומרים דליקים ונפיצים—ולאפשר "רק" אחסון חומ"ס מוצק ובכך לייצר מצג שווא שהאחסון בתכנית ברמת סיכון נמוכה- דבר המצדיק לכאורה לא לבדוק את הסיכונים .

אבל – לא ניתן להבין מההחלטה האם האיסור על אחסון צובר נוזלי וגז- חל בכל שטח התכנית- בכל ה- 1,400 דונם או רק בחלק מהשטח (כ – 37%) המוגדר כ"אחסנה". לכן כתב הערר דורש בסעיף 61 (ג) כי האיסור על אחסון צובר נוזלי וגז יהיה בכל שטח התכנית.

בנוסף, כפי שמפורט בסעיף 10, החומר המסוכן שגרם לפיצוץ בנמל בירות- היה חומר מוצק – פיצוץ שיצר פיצוצי שרשרת מסוג "דומינו"—תרחיש העלול לקרות בשטח התכנית היות ויש בה צנרת גז  – ולכן התחמקות הועדה המחוזית מעריכת סקר סיכונים ובחינת "אירוע דומינו" היא מחדל.

קיים חשש כבד שלא מדובר בטעות אלא במדיניות מכוונת בה הוועדה והמשרד להגנת הסביבה—מאפשרים לא לבחון הסיכון לאוכלוסיה ולסביבה כדי למנוע מצב שאם ייחשפו הסיכונים האמיתיים—כמו אי עמידה במרחקי הפרדה והיתכנות גבוהה לאירוע "דומינו" כפי שקרה בלבנון-  הדבר יסנדל את האינטרסים הכלכליים שדוחפת הממשלה במתווה הגז והנפט – להפוך את מפרץ חיפה לאזור סחר חופשי לייצוא של תוצרי הקונדנסט ממאגרי הגז —גפ"ם ותזקיקים שיוזרמו בכמויות עתק בתוך שטח התכנית בצנרת תמ"א 37 (כמפורט בתכניות בסעיף 31) ויאוחסנו באזור ללא ידיעת הציבור ומבלי שיוכל להתנגד ולהתריע, תוך הקרבת האזרחים והסביבה – מדיניות של עולם שלישי."

לפרטים נוספים:

חנה קופרמן- 052-5869229