TheMarker | אנרגיה ותשתיות
הישג לאנרג'יאן: כריש יספק גז לתחנות הכוח ברמת חובב ב-2.5 מיליארד דולר – במחיר הזול בישראל
לפנות בוקר נחתם ההסכם בין אנרג'יאן לאדלקום ושיכון ובינוי ■ מחיר הגז בהסכם הוא הנמוך בישראל – פחות מ-4 דולרים ליחידת חום

ערן אזרן,דהמרקר-16,09.20

חברת האנרגיה היוונית אנרג'יאן, המחזיקה במאגר כריש, ניצחה בהליך המכרזי את לווייתן ותמר – ותספק גז טבעי לתחנת הכוח המופרטת ברמת חובב. לפנות בוקר נחתם ההסכם בין אנרג'יאן לאדלקום ולשיכון ובינוי. מחיר הגז בהסכם הוא הנמוך בישראל – פחות מ-4 דולרים ליחידת חום. המחיר משקף את ירידת מחירי הגז העולמית והתחרות הגוברת.

למעשה, הצדדים חתמו על שני הסכמים בהיקף כולל של 2-2.5 מיליארד דולר. ההסכם הראשון נוגע לאספקת גז לתחנה ברמת חובב; ההסכם השני הוא לאספקת גז לחברה משותפת חדשה של אלדקום ושיכון ובינוי עבור תחנות כוח אחרות – בהן אלו של אדלקום (דוראד, אשדוד ורמת נגב), ואלו של שיכון ובינוי (באתגל שבהקמה).

שיכון ובינוי ואדלקום זכו באחרונה בתחנת הכוח ברמת חובב לאחר שהציעו 4.26 מיליארד שקל לחברת החשמל – מחיר גבוה מההערכות המוקדמות. אחד ההסברים למחיר הגבוה היה הצפי לחתימה על חוזה גז במחיר נמוך.

להרחבה