מועצת הנפט המליצה לממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה לאשר את מיזוג חברת נובל אנרג'י לחברת בת של שברון

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ: "המלצת מועצת הנפט לאשר את כניסת ענקית האנרגיה שברון לישראל תהפוך את האפשרויות של ענף האנרגיה הישראלי לבלתי מוגבלות".