https://www.haaretz.co.il/food/restaurants-reviews/.premium.highlight-REVIEW-1.9009600אוכל | ביקורת מסעדות
עם המשלוח מהמסעדה הזאת, לרגע נדמה שהכל בסדר
בניגוד לכל אלפי השרים, סגני השרים, ממלאי מקום השרים ושאר מלאכי חבלה, הלל תווקולי ממסעדת "אנימאר" יודע מה הוא עושה. בצוק העתים, הוא עיבד את מטבח השף שלו לתפריט תבשילים. התוצאה: משלוח מופלא

מאת שגיא כהן,הארץ-01.08.20

מכל הביטויים המטורללים והאמירות המנותקות בסוף השבוע של החלת השריעה במסווה תקנות נגד קורונה, אחת נגהה באור יקרות: "השכל הישר". כך הצדיק שר הבריאות את סגירת המסעדות: "השכל הישר מכתיב לסגור אותן". ובו בזמן שיש מי שיטיל ספק ביושר שכלו של מי ששעות ספורות לפני כניסתן לתוקף של תקנות נגד התקהלות ערך מסיבה המונית, ויש מי שיהרהרו אחרי פלס תבונתו של מי שהפר ביודעין פסיקה של בית המשפט העליון, ויש אפילו מי שיתהו על סרגל בינתה של ממשלה שאחת מחבריה סבורה שרבע גדול משליש וש-41 מהווה רוב מתוך 120, הרי כל אלה זוטות. הבעיה היא "השכל הישר".

אתם יודעים מי משתמש בשכל ישר? טראמפ. יודעים מי עוד? בולסונרו. אתם יודעים מי לא משתמשת בשכל הישר? אנגלה מרקל. היא משתמשת בחוות דעת של מומחים, בנתונים, בחקירות, בגרפים. קורונה היא לא עניין לשכל הישר יותר משהחומר האפל הוא עניין ל"עזוב, במקרה סחבק מבין בזה משהו". היא עניין לבעלי מקצוע.

וגם אם נתעלם מהיהירות המנותקת שעולה מהביטוי הזה (זה השכל שלי? הרי ברור שמדובר בה-שכל ה-ישר) הבעיה היא שהביטוי הזה מבהיר, גם למי ששכלו עקום כמו הליך קבלת ההחלטות בממשלת האלפנטיאזיס, שאין להם מושג. סליחה על הבוטות: אין לכם מושג. אתם לא יודעים על מה אתם מדברים. לא יודעים. ואי אפשר שלא לתהות: מה עוד מתנהל כרגע על פי "שכל ישר": המאבק באיראן? תכנון התשתיות? אני מניח שהממשלה הזו היא מהאנשים שכשאתה נתקע בחול אומרים: תן, תן גז. שכל ישר. מאלה שכותבים בתחושה שהרגע גילו שהארץ סובבת סביב השמש: אם היא לא רצתה שזה יקרה לה, למה היא התלבשה ככה? למה היא הלכה לבד ברחוב בשיער גולש? שכל ישר, עאלק. ואין מי שיקום ויגיד שאין בעברית דבר יותר עקום משכל ישר של פוליטיקאים מכופפים

ואתם יודעים מי עוד לא עובד לפי השכל הישר? הלל תווקולי ממסעדת "אנימאר". כי תווקולי, בניגוד לכל אלפי השרים, סגני השרים, ממלאי מקום השרים ושאר מלאכי חבלה, הוא מומחה. הוא מבין בתחום שהוא מתעסק בו. שולט בפרטים. במספרים. בנתונים.

להרחבה

"אנימאר". הירקון 87 תל אביב יפו, טל' 03-5759060. ההזמנה בוצעה ישירות מהמסעדה.