TheMarker | כל כותרות היום
החזירה 150 לירות על אירוח: מה שהספיק לגולדה, לא מספיק לנתניהו
אחרי כל התחמונים, השקרים וההתקרבנות, בנימין נתניהו נותר כפוף לשלטון החוק – והקביעה של ועדת הכספים אינה משחררת אותו מהחובה לשלם מסים על הוצאותיו הפרטיות ■ עכשיו זה תלוי ביועץ המשפטי לממשלה ובחשב הכללי שיזכירו לו זאת

מירב ארלוזורוב,הארץ-30.06.20

חייבים להודות: בנימין נתניהו הוא גאון שיווקי. עובדה, בשבוע האחרון הוא הצליח לדרוש מהמדינה כיסוי הוצאות פרטיות בביתו בקיסריה ביותר מ-300 אלף שקל בשנה, עבור בית שמאויש כנראה פחות משמונה ימים בחודש; לדרוש מהמדינה לשלם לו גם את המס עבור ההוצאות הפרטיות הללו, ואחרי כל זה גם להפוך את עצמו לקורבן.

"בעקבות עתירה של איש שמאל קיצוני נעשה ניסיון שערורייתי להטיל על ראש הממשלה נתניהו קנס חסר תקדים על הוצאות מעון ראש הממשלה מחוץ לירושלים, בניגוד גמור לחקיקת הכנסת ולהחלטות ועדת הכספים. מאז קום המדינה לא הוטל קנס כזה על אף ראש ממשלה", נכתב בתגובתו לפרסומים בדבר חוב של 600 אלף עד מיליון שקל לרשות המסים, שנתניהו מסרב לשלם, ודורש מהכנסת כי תפטור אותו מהחוב הזה. אין ספק, האיש גאון.

אלא שהגאונות לא יכולה לעקשנות של "איש השמאל הקיצוני", כלומר עו"ד שחר בן מאיר. הוא כבר ניצח את ראש הממשלה בעתירה לבג"ץ שבה נאלץ נתניהו להסכים לשלם מס על ההטבות שהוא מקבל בביתו הפרטי, ולא מתכוון להניח לנתניהו לחמוק מתשלום המס הזה גם להבא. זאת למרות שוועדת הכספים של הכנסת העניקה לנתניהו גילום מס – נקבע שהמעסיק, מדינת ישראל, תשלם את חוב המס במקום נתניהו.

להרחבה