דו"ח של הכנסת: "ההכנסות מקרן הגז יסתכמו במיליארד שקל ב-2021 – רבע מהתחזית"
דו"ח של מחלקת המחקר של הכנסת קובע כי "בנק ישראל צפה שבשנים 2022-2018 יעברו לקרן לקליטת רווחי הגז כ-3.8 מיליארד שקל, אבל כעת הצפי שההכנסות יגיעו רק למיליארד שקל בסוף שנת 2021". הסיבה: עלויות נוספות שהוכרו למאגר תמר כהוצאות 'חיפוש ופיתוח'

ליאור גוטמן,כלכליסט10:34,30.06.20
תגיות:גז טבעי
הקרן לקליטת רווחי הגז
אבי דיכטר
"לפי צפי של בנק ישראל משנת 2013, בין השנים 2022-2018 היו אמורים לעבור לקרן לקליטת רווחי הגז כ-3.8 מיליארד שקל. נכון ליוני 2020 הצפי הוא כי ההכנסות המיועדות לקרן יגיעו למיליארד שקל בסוף שנת 2021. הפער בין ההערכות ב-2013 למצב כיום נובע בעיקר מעלויות נוספות שהוכרו למאגר תמר כהוצאות 'חיפוש ופיתוח', כגון הרחבת שדה תמר והנחת צינור גז טבעי נוסף בין המאגר לבין נקודת הקליטה בחוף סמוך לאשקלון" – כך עולה מנתוני מחלקת המחקר של הכנסת.

להרחבה