TheMarker | נדל"ן
דרעי אישר: התקנת פאנלים סולאריים על פרגולות תתאפשר ללא היתר בנייה
שינוי התקנות נועד להביא לחיסכון והתייעלות הוצאות ■ למרות הפוטנציאל הרב הגלום במדינה שטופת השמש, שיעור הייצור של אנרגיה מתחדשת מכלל צריכת החשמל בישראל נמוך מהשיעור בכל אחת מ–28 מדינות האיחוד האירופי

עדי כהן,דהמרקר-29.06.20

שר הפנים, אריה דרעי, חתם היום (ראשון) על שינוי בתקנות התכנון והבנייה, המאפשר את הקמתם של קירויים שקופים או מתקנים סולאריים לייצור חשמל על פרגולות – ללא צורך בהיתר בנייה, כפי שנדרש היום.

במסגרת התקנות שאישר השר, תתאפשר הקמת מתקנים פוטו-וולטאים לייצור חשמל על תקרות פרגולה ביתיות וכן פרגולות המוקמות בשטחי ציבור – ללא צורך בהוצאת היתר בנייה לכך. שינוי התקנות נועד להביא לחיסכון והתייעלות הוצאות חשמל – הן למשקי הבית בישראל והן לרשויות המקומיות. באפריל דנה המועצה הארצית לתכנון ובנייה בשינוי התקנות, והמליצה לשר הפנים לאשרן.

להרחבה