על הודעת המשרד להגנת הסביבה ותגובת משרד האנרגיה

מאת אמנון פורטוגלי,‏28 יוני, 2020 

בהודעה לתקשורת של המשרד להגנת הסביבה, מנכ"ל המשרד, דוד יהלומי, קורא לעצור הקמת תחנות כוח גזיות מזהמות ברחבי הארץ, ולהקים במקומן מתקנים משולבים של אנרגיה מתחדשת עם אגירה.

"על-פי דוח עדכני ומקיף שהכינו מומחי המשרד, המתקנים המשולבים יחסכו למשק כ-9 מיליארד שקל בחישוב מהוון על פני חיי התחנה, ימנעו את הזיהום והנזק הבריאותי, וישפרו את אמינות אספקת החשמל. מכל כיוון שלא מסתכלים על הנושא, מדובר באבסורד"

תגובת משרד האנרגיה לפי וואלה: "המשרד להגנת הסביבה ימשיך לדבר, כשמשרד האנרגיה ימשיך לעשות. בארבע השנים האחרונות צמצם משרד האנרגיה ב-50% את השימוש בפחם, והפחית את זיהום האוויר מייצור חשמל בכ-50%, וזאת עד לגמילת ישראל מדלקים מזהמים באופן מוחלט".

"אנו מברכים את מנכ"ל המשרד להגנ"ס על כניסתו ממש היום לתפקיד, ועל המהירות בה הצליח לגבש המלצה בנושא כה מורכב, שכלל אינו באחריותו. במשרד האנרגיה מצרים על כך שבנושא כה חשוב, לא מצא לנכון מנכ"ל המשרד החדש לדון עם אף גורם מקצועי רלוונטי בממשלה בעבודה זו".

במשרד אמרו כי הם גאים בכך שהמשרד להגנת הסביבה "החליט לאמץ חלק מהחזון שהצגנו, ומזכירים כי מרבית תחנות הכוח שהוקמו בישראל בשנתיים האחרונות הינן מבוססות אנרגיה מתחדשת, וכי תחנות המופעלות בגז טבעי לא תוקמנה שלא צורך, כפי שפורסם".

"חשובה לא פחות היא העובדה, כי משרד האנרגיה כבר הודיע על יעד חדש לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת שיעמוד על 30% עד 2030, וכי בעשור הקרוב יוקמו מתקני אנרגיה מתחדשת בהיקף השווה לכל ייצור החשמל הקיים כיום בישראל. במשרד האנרגיה ישמחו לעדכן בכל הפרטים ולערוך חפיפה למנכ"ל הגנ"ס החדש".

התגובה של משרד האנרגיה מקוממת, זו תגובה קנטרנית, נכלולית ולא לעניין.  במקום להגיב בחיוב על ההודעה של המשרד להגנת הסביבה ועל העבודה שהייתה הבסיס להודעה, עם הסתייגות לגבי חוסר שיתוף הפעולה בין המשרדים בנושא זה, במקום למצוא ולציין את ההמלצות בעבודה שמשרד האנרגיה מסכים להן ורוצה לקדם אותן, משרד האנרגיה בחר להגיב כתגובת ילד קטן שנעלב, שלקחו לו את הצעצוע, שמספר לכולם כמה הוא גדול וחשוב. יתרה מזאת, אי אפשר לומר שמשרד האנרגיה פועל להפחתת זיהום האויר, כאשר הוא תומך בפרויקטים מזהמים ביותר כמו פרויקט פצלי השמן במישור רותם. אי אפשר לומר שמשרד האנרגיה פועל לגמילת ישראל מדלקים מזהמים באופן מוחלט, כאשר המשרד מקדם תוכניות או לא מתנגד להן להקמת תחנות כוח גזיות בהספק עצום של כ- 12,000 מגוואט שאין בהן צורך.

גם המשרד להגנת הסביבה אינו יכול להתנער מאחריותו בפרשה זו.  צוות מקצועי בראשותו של ד'ר גיל פרואקטור הכין עבודה מקיפה ומעודכנת בנושא אגירת אנרגיה מתחדשת כתחליף לתחנות כוח פיקריות, במהלך השנה האחרונה, עבודה שהיא הבסיס להודעת המשרד. (גילוי נאות, הייתי שותף לעבודה זו). 

אלא שככל הנראה, עבודה זו נעשתה ללא שיתוף וללא ידיעת אנשי משרד האנרגיה. עכשיו באו הפוליטיקאים החדשים במשרד הגנת הסביבה ומצאו בעבודה זו קרדום פוליטי לחפור בו.

עכשיו, במקום לדון בממצאי העבודה של ד'ר פרואקטור, במקום לנסות ולקדם ביחד את החזון המוצהר שהציגו שני המשרדים, במקום לעצור ולהפסיק את הקמת עשרות תחנות כוח מזהמות השורפות גז וסולר, המקודמות מאינטרסים רודפי בצע של פיננסיירים וטייקוני גז, ומהאינרציה של משרד האנרגיה, במקום זה נכנס למלחמות יהודים כאשר כל אחד מהשחקנים הפוליטיקאים ינסה לתקוע אצבע בעין של משנהו, וחבל.

הקריאה של המשרד להכנת הסביבה לעצור את הקמת תחנות כוח גזיות מזהמות ברחבי הארץ, ולהקים במקומן מתקנים משולבים של אנרגיה מתחדשת עם אגירת חשמל בסוללות, נכונה ובזמן. למעשה גם משרד האנרגיה הולך בכיוון זה, אם כי לאיטו.  לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות והמגמות בעולם, ראשי משרד האנרגיה חייבים לבחון מחדש את אסטרטגיית ייצור החשמל של ישראל, להשתחרר מהקיבעון שלהם על גז  ועד אז לעצור את הקמת כל תחנות הכוח הגזיות המזהמות המתוכננות כולל אלו שאושרו.

בתחום אחסון חשמל בסוללות, נשוא העבודה של צוות המשרד להגנת הסביבה, אנשי רשות החשמל ומשרד האנרגיה נמצאים מאחור  .behind the curve  מקבלי ההחלטות במשרד האנרגיה חושבים שהטכנולוגיות הקיימות לאגירת חשמל בסוללות עדיין בחיתולים, אינן יעילות, שצריך להמתין עד שהטכנולוגית לאחסון חשמל יפותחו.

הם טועים, ואני מקווה שההתפתחויות האחרונות בתחום התעופה החשמלית, מטוסי נוסעים המונעים בחשמל מסוללות, אני מקווה שמה שקורה בשטח, לדוגמה בהוואי, וקריאת ההשכמה של המשרד להגנת הסביבה ישנו את דעתם, יוציאו אותם מהאינרציה שהייתה נחלתם עד היום.