נתיבי גז / במרץ-אפריל היקף היצוא מלווייתן צנח בחדות

27.05.2020 מאת יעקב צלאל, מיוחד לחדשות האנרגיה –

חברת נתיבי גז סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם גידול ניכר בכל הפרמטרים הפיננסיים. השיפור הושג בזכות תחילת הזרמת ייצוא גז לירדן ולמצרים, וככל הנראה בעיקר לירדן ושיפור בתפעול החברה, כך שהגידול בהכנסות היה גדול, באחוזים, במידה ניכרת, מהגידול בהוצאות התפעול. הכנסות החברה מהזרמת גז צמחו ב-52% ל-182 מ' ש', ואילו ההכנסות הכוללות צמחו ל-208 מ' ש' (36.7%+). הוצאות התפעול גדלו ב-20.3% והרווח הגולמי הסתכם בכ-106 מ' ש' (56%+), מרווח גולמי בשיעור 49.3%.

הרווח התפעולי זינק כבר ב-62.5% ל-96 מ' ש', והיוו 46.2% מהמכירות (7.3+ נק' האחוז). הוצאות מימון נטו בסך כ-31 מ' ש' (2.8%-) יצרו רווח לפני מסים בסך כ-66 מ' ש'. הרווח הנקל הסתכם בכ-50 מ' ש' (138%+), מרווח נקי בסך 24.1% (10.3+ נק' האחוז).

החברה ציינה שעיקר הגידול בהכנסותיה נבע מהכנסות בסך 42 מ' ש' בזכות הזרמת גז לייצוא ממאגר לווייתן. נתון זה מיתרגם לכך שהיצוא מלווייתן, במהלך הרבעון הראשון, עמד כ-1 מיליארד מ"ק (BCM) בלבד. נתון זה גם תואם את הנתון שעלה מהדו"ח הרבעוני של נובל אנרג'י, שלפיו נובל אנרג'י ייצאה 0.4 מיליארד מ"ק. נובל מחזיק בכ-39% מלווייתן.

היקף היצוא מלוויתן בחודשים מרץ ואפריל ירד בחדות, לפי הדיווח. בעוד שהחברה מציינת שבצריכת הגז בשוק המקומי "אותרה ע"י החברה ירידה," בגלל הקורונה ווירוס, הרי ש"בקווי יצוא הגז לירדן ומצרים, בחודשים מרץ ואפריל2020  היתה ירידה בשיעורים ניכרים מאד בהזרמת הגז הטבעי לעומת חודש פברואר .2020 "

נתיבי גז נערכת כעת לגיוס 500 מ' ש' באג"ח לצורת הנחת צינור גז תת ימי שישרת את היצוא למצרים. החברה אמורה היתה להגיע להבנות עם היצואן, קרי בעלי המניות בתמר ולווייתן, לגבי אופן ביצוע ההסכם, שהחברה אמורה לממן 43.5% ממנו בעלות של כ-350 מ' ש'. החברה מציינת שההכנסות מהעסקה "לא וודאיות וברמת סיכון גבוהה." החברה אולצה לגשת לפרויקט ע"י רשות החשמל הנשלטת ע"י משרד האנרגיה. החברה לא דיווחה את הסיבות לכך שלמרות שההסכם עם נובל אנרג'י וקבוצת דלק, שתי השחקניות החזקות בשוק הגז המקומי, טרם נחתם, על אף שאמור היה להיסגר עד ה-15 במאי.

לכותב הידיעה:

zalely@gmail.com