פרופסור ירון זליכה בראיון של 45 דקות בערוץ  you tube   לעתונאית אורלי ברלב

להעלאה:https://youtu.be/2ir4xDs_Wts