TheMarker | שוק ההון
"תשובה לא עמד בהסכם": בנק הפועלים נערך לגביית חוב ענק
יצחק תשובה חייב להפועלים 1.2 מיליארד שקל ■ המפקח בדלק קידוחים פנה לביהמ"ש בבקשה לצו שיאפשר לעצור את תשלום התמלוגים לקבוצת דלק, מחשש שלא תוכל להחזיר תמלוגים ■ נאמני האג"ח של הקבוצה דחו אתמול את ההצבעה על פירעון מיידי לחוב

ערן אזרן,מיכאל רוכוורגר,דהמרקר-13.05.20,06:12

טבעת הנושים ממשיכה להתהדק סביב יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק (-6.11% 12900). בנק הפועלים (-3.3% 2168) – הנושה הגדול בחוב הפרטי של תשובה – מתכוון להחריף את המהלכים לגבייתו (1.2 מיליארד שקל, לפי הערכות). במקביל, המפקח בדלק קידוחים (-4.51% 366.6) פנה לבית המשפט בבקשה להוציא צו על תנאי, שיאפשר לעצור את תשלום התמלוגים מדלק קידוחים לקבוצת דלק.

הפועלים הוא המממן המרכזי של תשובה, ובסיוע הבנק תשובה רכש את השליטה בדלק לפני שני עשורים. בשונה מהקו שבו נקטו סיטיבנק ולאומי (-1.66% 1899), הפועלים לא ביצע עד כה מהלכים אופרטיביים מול תשובה לגביית החוב הפרטי. לפי מקורב לדברים, הבנק עשוי בקרוב לשנות גישה, לאחר שתשובה לא עמד בהסכמים מול הבנק לחיזוק ביטחונות עד סוף אפריל.

הפועלים ביצע בדו"חות לרבעון הרביעי של 2019 הפרשה להוצאות להפסדי אשראי בגין החובות האישיים של תשובה, המרוכזים בחברת י.ת אמריקה הפרטית, בהיקף מוערך של 500 מיליון שקל – כך העריכו בכירים במערכת הבנקאות, הבקיאים בחובות של תשובה לבנקים ובאופן סיווג חובות של הבנקים בגין לווים בעייתיים.

להרחבה