הבלאגן בדלק נמשך: דרישה מבית המשפט למנוע העברת תמלוגי העל מתמר
בעקבות הערת עסק חי שנרשמה לקבוצת דלק, המפקחים של השותפות – דלק קידוחים, דורשים להימנע מהעברת תמלוג העל לחברה

איתן גרסטנפלד,ביזפורטל-|13/05/2020 08:51 

הבלאגן בקבוצת דלק נמשך. המפקחים של דלק קידוחים יהש 0% דורשים מבית המשפט להורות לשותפות ולשותף הכללי, להימנע מלהעביר את תמלוג העל לקבוצת דלק. זאת, בשל רישום הערת "עסק חי", בדוח השנתי של קבוצת דלק.

להרחבה