TheMarker | שוק ההון
הערכה באל על: ללא סיוע ממשלתי החברה תיסגר בתוך 3–4 שבועות
ההתחבטות במשרד האוצר אם לסייע לאל על או להביא אותה לפירוק מצד אחד, והסירוב של העובדים להסכים לתוכנית הפיטורים של ההנהלה מצד שני — מקרבים את הרגע שבו המזומנים יאזלו בקופת החברה ■ במצב כזה, הבנקים וחברות החכרת המטוסים ינקטו צעדים מיידיים

יורם גביזון,דהמרקר-25.03.20

העיכוב בקבלת ההחלטה על סיוע ממשלתי לחברת אל על מקרב את החברה לסוף דרכה הכלכלית בתוך שלושה־ארבעה שבועות, כך מעריכים מקורבים למו"מ. אל על היתה אמורה לפרסם את דו"חותיה הכספיים ל–2019 בימים הקרובים, אך החליטה לנצל את זכותה לדחות את מועד הפרסום לסוף אפריל 2020. נראה שדחייה זו חסכה מהחברה ומרואי החשבון שלה התמודדות עם השאלה אם יש צורך בפרסום אזהרת עסק חי.

להרחבה