פרסומים
משרד האנרגיה
גז טבעי
 סקירת ההתפתחויות במשק הגז הטבעי – סיכום לשנת 2019

משרד האנרגיה
דוחות
סקירת ההתפתחויות במשק הגז הטבעי – סיכום לשנת 2019
נושאגז טבעי
תאריך פרסום22.03.2020
הוכן על ידי אגף כלכלה, רשות הגז הטבעי
להרחבה