TheMarker | שוק ההון
הבנקים סוגרים על תשובה: עילה לפירעון מיידי של חובות במאות מיליוני דולרים
הדיווח יצא לקראת אסיפת מחזיקי האג"ח של הקבוצה, שתתכנס הבוקר בשיחת ועידה טלפונית בשעה 10:00

ערן אזרן,דהמרקר-23/03/20

הבנקים הזרים סוגרים על יצחק תשובה – ונראה כי הדרך של הקבוצה להסדר חוב נסללה. שורה של בנקים זרים דורשים פירעון מיידי של חובות במאות מיליוני דולרים מחברות בקבוצת דלק – כך דיווחה הקבוצה הבוקר (ב'). הדיווח יצא לקראת אספת מחזיקי האג"ח של הקבוצה, שתתכנס הבוקר בשיחת ועידה טלפונית בשעה 10:00.

לפי הדיווח הבוקר של קבוצת תדלק, בנק זר – כנראה BNP – דורש העמדה לפירעון מידיי של חוב בסך 200 מיליון דולר – ממנו כבר פרעה דלק 43 מיליון דולר, לפי דרישת הבנק. הדרישה לפירעון מיידי נסמכת על ההתניות הפיננסיות של ההלוואה, לפיהן הבנק רשאי לדרוש פירעון מיידי של החוב אם חלה ירידה של מעל 50% בשווי של סל של חברות הדומות לאיתקה, וכן ירידה של מעל 50% בשווי מניית קבוצת דלק ובמדד ה-100 FTSE.

בנוסף, לבנק זר שני – שהעמיד לקבוצת דלק הלוואה של 50 מיליון יורו באוגוסט 2019 – קמה עילה להעמיד את החוב לפירעון מידיי. ההלוואה מובטחת בערבות של החברה ושל דלק אנרגיה ומועד פירעון ההלוואה הינו יוני 2022 .הסכם ההלוואה כולל התניה של Default Cross – כלומר, אם יש אירוע חדלות פירעון בהלוואה אחרת, הבנק ראשי לדרוש פירעון מידיי של החוב.

להרחבה