TheMarker | שוק ההון
חובות של 10 מיליארד שקל לא מותירים לתשובה ברירה: גם דלק ישראל על המדף
מכירת דלק ישראל אמורה לשפר את מצבה התזרימי של קבוצת דלק, שתלויה במימושים לפירעון חובותיה ■ מניית קבוצת דלק עלתה בשבוע שעבר ב-200%, אך מתחילת השנה איבדה 70% ■ מחיר הנפט המשיך לצנוח גם בסוף השבוע – וירד בכ–10% לרמה של 22 דולר לחבית

ערן אזרן,דהמרקר-22.03.20

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק (+0% 16390), ממשיך במרוץ למימוש נכסים תחת לחץ, במטרה למצוא מקורות תזרימיים שיספיקו לקבוצה לפרוע את חובותיה. תשובה שם על המדף את החברה הבת (100%) 1084128דלק ישראל  (+11.78% 8.16) לפי מקורות בשוק, כמה מתווכים כבר פועלים לאיתור רוכשים פוטנציאליים. הונה העצמי של דלק ישראל הסתכם בסוף ספטמבר 2019 ב–1.2 מיליארד שקל.

דלק ישראל היא אחד מנכסיה המרכזיים של הקבוצה. היא מחזיקה ב–239 תחנות דלק ציבוריות — 178 בהפעלה עצמית שלה. אתרי התדלוק כוללים גם 196 חנויות נוחות, מתוכן 160 בהפעלת דלק ישראל והיתר בזכיינות. דלק ישראל היא חברה רווחית, שמגלגלת מחזור שנתי של 5 מיליארד שקל (כנגזרת ממחירי הדלק), ומניבה רווח שנתי של 100 מיליון שקל.

מחירי הנפט מטלטלים את הקבוצה
המימוש האפשרי של דלק ישראל מצטרף לכמה מימושים שביצע תשובה באחרונה. הראשון, בתחילת החודש, היה מכירת 70% ממניותיה של אלעד מגורים החדשה, בבעלותו הפרטית של תשובה, תמורת 205 מיליון שקל. המכירה נועדה, כנראה, כדי לחזק ביטחונות לבנקים, או לפרוע חלק מהחוב הפרטי של תשובה.

להרחבה