https://www.themarker.com/markerweek/.premium-1.8691292TheMarker | Markerweek
משרד הבריאות נתפש לקונספציה — וכולנו נשלם את המחיר
איך הגענו לכך שדווקא בישראל הקטנה, ההצעה להשבית את כל המשק נהפכת ל"בלתי נמנעת"? ■ התשובה נובעת ממה שנראה כהיתפשות של משרד הבריאות לקונספציה כי הפתרון היחיד למלחמה במגפה הוא רק הפתרון הקיצוני ביותר

מירב ארלוזורוב,דהמרקר=20.03.20

איך הגענו לכך שדווקא במדינת ישראל הקטנה, שהתגאתה בכך שהיא מדינת אי ולכן סגרה את גבולותיה ראשונה, ההצעה להשבית את כל המשק נהפכת ל"בלתי נמנעת"? התשובה נובעת ממה שנראה כהיתפשות של משרד הבריאות לקונספציה כי הפתרון היחיד למלחמה במגפה הוא רק הפתרון הקיצוני ביותר. הוא ואין בלתו.

להרחבה