Markerweek | השבוע/ גיא רולניק

ישראל, כמו רוב העולם, תזדקק ל"ניו־דיל"

משבר הקורונה יציף בקרוב את הערכים והנורמות שלנו ■ האם אנחנו ערבים זה לזה – או אוסף של קבוצות אינטרס אלימות שממוקדות בהגדלת חלקן בעוגה הלאומית? ■ האם שלטון נתניהו הותיר כאן מנהיגות ערכית ואיכותית – או חבורה צינית שממוקדת באינטרסים שלה? ■ התשובות לשאלות האלה הן קריטיות, יותר מתמיד

גיא רולניק,דהמרקר-20.03.20

בתחתית סעיף 8 של ההודעה לעיתונות שהוציא ביום שני משרד האוצר על "חבילת הצעדים לשמירה על היציבות במשק", הופיע המשפט הבא: "״הקמת קו הולכת גז לצורך הגדלת יצוא הגז הטבעי למצרים".

מאחורי השורה הזאת מסתתר מהלך שמטרתו להעביר כ–300 מיליון שקל מכספי הציבור לסבסוד צינור גז, שישרת את מונופול הגז הפרטי של יצחק תשובה,

להרחבה