הארץ | דעות
אסור לתת לנתניהו להרכיב ממשלה

מאת פרופסור עמנואל גרוס*,הארץ,11.03.20

…..

אני סבור שחבר כנסת המואשם בעבירות חמורות על טוהר המידות אינו רשאי להרכיב ממשלה ולעמוד בראשה. הדבר נובע ממהות שלטון החוק ואמון הציבור בנבחריו. שלטון הרוב אינו יכול להכתיב גם מהו הדין. אם אכן הדין פוסל ח"כ מלהרכיב ממשלה אם תלוי ועומד נגדו כתב אישום על שוחד, מרמה והפרת אמונים, העובדה שרבים בציבור בחרו בו לא מכשירה את השרץ ולא משנה את הדין.

ואיך נסביר את התיקון האמור לסעיף 18? אפשר לפרשו בדוחק בכך שאם כבר מכהן אדם כראש ממשלה ואז מוגש נגדו כתב אישום, לא ניתן לפטרו אלא על פי פסק דין סופי. מוטב היה שאותו תיקון לא היה בא לעולם, אך משהוא קיים ראוי לפרשו בצמצום, עד לאותו יום שהכנסת תמחק אותו מספר החוקים.

נכון יעשה מנדלבליט אם ינחה את ריבלין להימנע מהטלת הרכבת הממשלה על אדם שקופה של שרצים תלויה לו מאחוריו; טוב יעשה הנשיא אם יפגין אומץ לב ויושרה ויימנע מהטלת התפקיד על בנימין נתניהו; ובאשר למעוז האחרון — בית המשפט העליון — אם הסוגיה תגיע שוב לפתחו, טוב יעשה אם יפסוק הלכה ברורה כי הדין לא מאפשר לחבר כנסת המואשם בשחיתות להרכיב ממשלה.

להרחבה

*הכותב הוא פרופסור אמריטוס בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, וחבר סגל במכללת נתניה