צה"ל | דעה
דעה: תרבות השקר בצה"ל מכה שורשים
נציב קבילות החיילים לשעבר, שהכין דוח על מוכנות צה"ל למלחמה, מתאר את הפערים באמירות של קצינים בכירים בצבא • בעוד שבעת כתיבת הדוח הציגו בפניו תמונה עגומה, כשנשאלו מאוחר בוועדת חוץ וביטחון העדיפו לצייר תמונה כמעט מושלמת, בין היתר כדי שלא לפגוע בקידומם

יצחק בריק,אלוף (מיל)12.02.20

מאמרי ב"גלובס, "תָרַ"ש גדעון דִרדרה את זרוע היבשה לשפל חמור" (27.1.20) גרר אלפי תגובות בהן שניסו לערער על מִמצאי הדוח שהכנתי על מוכנות צה"ל למלחמה.

כבר הורגלתי לים התגובות אחרי הדוח הקודם שהוצאתי, בעיקר מהפיקוד הבכיר בצה"ל, האחראי למחדל. רוב המגיבים הפעם היו אנשים ללא ידע ממשי לקורה בצה"ל, והתבססו על מקורבים ואחרים, שרוצים לשמור על דימוי צבאנו, במקום לתקן כשלים.

זה הרע שבמצב, כי מדובר באותו דפוס פעולה של זריית חול בעיניים. לשמחתי, המפקדים הבכירים בצבא שהבינו את גודל השעה, וחשיבות המהות. "דוח בריק" מונח על שולחן הרמטכ"ל וסגנו, שפועלים-מתאמצים לתקן את הכשלים החמורים.

מדובר במִיפנה חשוב בתפיסה ובגישה: במקום התעלמות מביקורת וזריית חול בעיני הציבור, הפיקוד מבין שבלי חדירה לעומק ותיקונים, אין לצבא היבשה תקומה מהידרדרותו החמורה.

אין לי דבר אישי נגד הרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט. ניסיונות מקורבים להציג את יחסינו כ"עכורים", נועדו רק להציג את ביקורתי החמורה, שמגובה בביקורות מבקרי הצבא ומשרד הביטחון, כביקורת לא-רלוונטית ואישית.

הדבר היחיד שחשוב בעיניי הוא ביטחון המדינה ואזרחיה! הבעיות הקשות שחשפתי בצבא היבשה מגובות בתחקירים ובבדיקות שביצעתי, ובביקורות של מבקרי המערכת, שקבעו שהצבא אינו מוכן-ערוך למלחמה קריטית. מאות מסמכים שקראתי, שיחותיי עם עשרות-אלפי מפקדים וחיילים, ביקוריי ב-1,600 יחידות, במשך עשור, יעידו על אמינותי ועל היכרותי הרחבה את השטח.

קראתי את ביקורות מבקר הצבא בתחומי האימונים, כוח-אדם, אמצעי הלחימה ומחסני החירום, שפורסמו ב-ynet בדוח המסווג כ"סודי" על אוגדה 319, ונדהמתי שהפיקוד הבכיר לא התייחס אליהן ברצינות, ולא כינס דיון רציני לתיקון המצב. הביקורות, על ליקויים חמורים במוכנות צבא היבשה למלחמה, הן "מתונות" לעומת ביקורות מבקר מערכת הביטחון הכפוף לשר הביטחון.