תלמידים ערבים משיגים הישגים גבוהים יותר לעומת יהודים מאותו רקע כלכלי

מחקר של מרכז טאוב: תלמידים ערבים משיגים הישגים גבוהים יותר לעומת יהודים מאותו רקע כלכלי

החוקר נחום בלס ממרכז טאוב מגלה כי כשמשווים תלמידים יהודים וערבים מאותה שכבה חברתית כלכלית – הערבים מצטיינים יותר. פערי הענק בין יהודים לערבים נובעים מהשיעור הגבוה של ערבים מרקע כלכלי-חברתי נמוך

שחר אילן,כלכליססט-17:00,10.02.20

פערי הענק בין יהודים לערבים בהישגים החינוכיים אינם נובעים מהבדלים מגזריים או תרבותיים אלא מהבדלי הכנסה – מכך שהמגזר הערבי עני הרבה יותר. כאשר משווים את ההישגים של אותן שכבות כלכליות ההישגים של הערבים משתווים לשל היהודים ובחלק מהמקרים אף עולים עליהם. כך עולה ממחקר שמפרסם היום (ב') חוקר החינוך הבכיר נחום בלס ממרכז טאוב למחקרי מדיניות.קראו עוד בכלכליסט:

בלס מציין שהפערים בין יהודים לערבים במבחני המיצ"ב ואף בבגרות הצטמצמו מאוד בעשור האחרון, אך גם שבשנים אחרונות נעצרה ההתקדמות ובמבחני PISA הבינלאומיים אף חלה ב-2018 הרעה משמעותית בהישגי המגזר הערבי.

בלס בדק את ציוני מבחני המיצ"ב, מבחני ההערכה של מערכת החינוך, מ-2008 עד 2017. בתקופה הזו עלו ציוני התלמידים היהודים במתמטיקה בכיתות ה' ב-10% וציוני הערבים ב-22%, כלומר הפער הצטמצם ב-12%. ציוני היהודים באנגלית עלו ב-6% והערבים ב-13% כלומר הפער קטן ב-7%. במקביל יש כמובן גם הבדלים גדולים בהישגים בין תלמידים המגיעים מרמה חברתית-כלכלית גבוהה ונמוכה.

להרחבה