קישור לסדר יום
https://lp.vp4.me/kaj7
קישור לרכישת כרטיסים