חיים צוף פתח בהליך בוררות מול ישראמקו – טוען לקיפוח בתשלום התמלוגים
מוקד המחלוקת נעוץ באופן חישוב החזר ההשקעה ממאגר תמר, שכולל לפי התחשיב של שותפות ישראמקו את עלויות המימון והיטל ששינסקי ■ הכללת עלויות המימון וההיטל העתידי הביאו בפועל לדחייה בתשלום התמלוגים המוגדלים לפירמידת אקויטל

ערן אזרן,דהמרקר-03.02.2020 20:17 עודכן ב: 20:32

חיים צוף, בעל השליטה הרשמי בפירמידת ישראמקו (121.65 -0.48%) ומקורבו של קובי מימון, פתח בהליך בוררות מול שותפות ישראמקו, שבשליטתו העקיפה. צוף טוען לקיפוח בתשלום התמלוגים לבעלת השליטה – חברת ישראמקו אינק, בבעלותה של נפטא הציבורית. נפטא (1,615 -3.64%) היא חלק מפירמידת אקויטל (8,710 -1.02%) , שבשליטת צוף.

הבוררות, שמתנהלת מאז 2017 בפני השופט בדימוס יצחק שמעוני, נוגעת לאופן תחשיב מועד "החזר ההשקעה" במאגר תמר. מועד החזר השקעה הוא נתון קריטי, שכן בתום החזר ההשקעה, התמלוג שמשולם לישראמקו אינק קופץ משיעור אפקטיבי של כ-5.5% מההכנסות – לשיעור אפקטיבי של 9.5% מההכנסות (תמלוג הוא נתח קבוע מההכנסות שמשולם לבעלי השליטה).

התחשיב של שותפות ישראמקו בנוגע למועד החזר ההשקעה כלל את עלויות המימון והיטל ששינסקי העתידי. כלומר, ישראמקו רושמת כבר עתה את המס העתידי למדינה (ששינסקי) כהוצאה, כמו גם את הוצאות הריבית שלה. הכללת עלויות המימון וההיטל הביאו לדחייה בתשלום התמלוגים המוגדלים לפירמידת אקויטל – ומשכך לכאורה פגעו בצוף.

שווי התמלוגים שתשלם שותפות ישראמקו לישראמקו אינק מוערך במאות מיליוני דולרים לאורך חיי מאגר תמר. השווי המהוון של התמלוגים מסתכם בכ-150 מיליון דולר, בהתאם לשווי הסחיר של דלק תמלוגים, המקבלת תמלוגים מדלק קידוחים. ישראמקו העריכה ב-73 מיליון דולר את ההיקף הכספי של המחלוקת עם צוף.

ישראמקו אינק – חברת התמלוגים של פירמידת אקויטל – נסחרה עד שנה שעברה בנאסד"ק לפי שווי של כ-350 מיליון דולר. בתחילת 2019 פירסמה נפטא הצעה לרכישת מניות הציבור בישראמקו אינק, כחלק ממיזוג משולש הופכי, שתכליתו מחיקתה של ישראמקו אינק מהמסחר. המחיקה נעשתה כחלק ממהלך פישוט האחזקות בפירמידת אקויטל וצמצומה. בפועל, המחיקה איפשרה לצוף להתקרב לתמלוגים ממאגר תמר – מבלי להתחלק בהם עם המשקיעים בארה"ב.

להרחבה