המשרד להגנת הסביבה הטיל על חברת פז בית זיקוק אשדוד קנס בשל הפרה של היתר הפליטה במהלך אירוע שהתרחש באפריל 2017

מאת יורם גביזון,דהמרקר-28.01.20

המשרד להגנת הסביבה, בראשות המנכ"ל גיא סמט, הטיל על חברת פז בית זיקוק אשדוד קנס בסך 906 אלף שקל. החברה, בבעלותה המלאה של פז נפט (45,380 -2.24%) , נושאת בקנס בשל אירוע שהתרחש באפריל 2017, אז קרסה מערכת החשמל בבית הזיקוק באשדוד, וכתוצאה מכך נפלט לסביבה עשן שחור וסמיך במשך שעה – דבר המהווה הפרה של היתר הפליטה.

עשן שחור מורכב מחלקיקים של חומר בעירה ותוצרי נפט הנפלטים לאוויר כתוצאה משריפה לא שלמה. בשל ממדיהם הזעירים, חלקיקים אלה יכולים לחדור לעומק הריאות ולכלי הדם ולגרום למחלות שונות.

להרחבה