בלעדי לכלכליסט

חברת החשמל שוב מבקשת לדחות התקנת פילטרים
מאז 2010 דוחה חברת החשמל התקנת פילטרים לצמצום פליטת מזהמים מתחנת הכוח הפחמית באשקלון. לאחרונה הגישה בקשת דחייה נוספת, ועל פי הערכות היא חותרת להימנע כליל מהשקעה של מיליארדי שקלים בתחנה שעתידה להיסגר בעוד חמש שנים

ליאור גוטמן,כלכליסט-07:54,,26.01.20
תגיות:חברת החשמל
משרד האוצר
משרד האנרגיה
פילטרים
תחנת הכוח באשקלון
חברת החשמל הגישה לאחרונה למשרדי האוצר והאנרגיה בקשה חדשה לדחיית מועד התקנת הפילטרים (סולקנים) בחלק מיחידות הכוח הפחמיות של תחנת הכוח רוטנברג שהיא מפעילה באשקלון. כך עולה ממכתב שנשלח מטעם איגוד ערים לאיכות הסביבה באשקלון למנכ"ל משרד האנרגיה אודי אדירי והגיע לידי "כלכליסט". לפי איגוד ערים לאיכות סביבה אשקלון, מדובר בפעם השישית שחברת החשמל מבקשת לדחות את התקנת הפילטרים, מבלי להעמיד לכך נימוקים טובים.

חברת החשמל מפעילה שתי תחנות כוח פחמיות בישראל, האחת בחדרה והשנייה באשקלון. בשתיהן מתוכננת מאז 2010 התקנה של פילטרים בעלות שחברת החשמל העריכה בדו"חות הכספיים שלה בכ־8 מיליארד שקל. הפילטרים אמורים להפחית ב־80% את פליטת תחמוצות הגופרית משריפת הפחם בתחנת הכוח וב־75% את פליטת תחמוצות החנקן, ולכן הקמתם קריטית לצמצום פליטת המזהמים ולבריאות הציבור.

להרחבה