נובל אנרג'י מעדכנת: הושלם התיקון במערכות אסדת לוויתן והאסדה חזרה לפעול. בשעות הקרובות נחדש בהדרגה את הזרמת הגז ונגיע להזרמה מלאה לפני סוף היום‎

Adi Bager – Fleisher PR

11:19 AM (3 hours ago)
שלום רב, נובל אנרג'י מעדכנת: הושלם התיקון במערכות אסדת לוויתן והאסדה חזרה לפעול. בשעות הקרובות נחדש בהדרגה את הזרמת הגז ונגיע להזרמה מלאה לפני סוף היום. – מצ"ב ‎