22 בינואר 2020,דב. 2020-111

הודעה  לעיתונות

יצא לדרך המכרז להקמת מתקן התפלה בגליל המערבי

 

ועדת המכרזים הבין משרדית להתפלת מי-ים המורכבת מנציגי משרד האוצר, משרד האנרגיה ורשות המים, בראשות איציק מרמלשטיין, מנהל יחידת תשתיות ופרויקטי PPP באגף החשב הכללי במשרד האוצר, פרסמה את מסמכי המיון המוקדם במכרז פומבי להקמה ותפעול של מתקן התפלה, בספיקה של  100 מיליון מטר קוב מים לשנה באזור הגליל המערבי.

המכרז מפורסם בהמשך להחלטת ממשלה מחודש יוני 2018, אשר אישרה תכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופת הבצורת הרצופה שפקדה את משק המים בשנים 2013-2018. אחד הצעדים עליהם הוחלט, הוא הגדלת כמויות המים המותפלים וקידום תכנית לחיבור האזורים המנותקים, בכלל זה אזור הגליל המערבי, למערכת הארצית, לשם הגברת אמינות אספקת מי שתייה לתושבים, כמו גם מים לחקלאות, טבע ותיירות באזור.

לאחר הקמת המתקן, שבעת מתקני ההתפלה בארץ, צפויים לספק כמות השווה לכ-85%-90% מסך הצריכה הביתית והעירונית של מים שפירים במשק בשנה. חשוב לזכור שלמרות החורף הגשום עד כה, צרכי המים והביקושים בישראל נמצאים במגמת עלייה ויש להיערך גם לתקופות בצורת.

החשב הכללי, רוני חזקיהו: "בשבוע שעבר אישר קבינט הדיור את התכנית הסטטוטורית להקמת מתקן התפלה בגליל המערבי, לאחר כעשור שבו פועלת המדינה לאישור התכנית. המתקן במיקום זה חיוני למשק המים ויבטיח את המשך אספקת המים התקינה לאזור בעתיד. אנו ממשיכים ליישם את החלטת הממשלה להקמת מתקני ההתפלה, והפרויקט יתווסף לשורה ארוכה של פרויקטי תשתית המקודמים בימים אלו בחשב הכללי במסגרת תכנית "תשתיות 2030", בין היתר בתחומי התחבורה, אנרגיה ופסולת."

מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי: "הקמת מתקן ההתפלה בגליל המערבי הוא חלק מיישום התוכנית האסטרטגית להתמודדות עם תקופות בצורת עתידיות ומצטרף לפרויקטים נוספים שיחזקו את אמינות אספקת המים לצרכנים. מהלך זה יאפשר למשק להיערך בצורה ראויה לעלייה בביקושים ולפחיתה אפשרית בגשמים בעתיד, מה שמהווה בשורה חשובה לציבור בישראל".

מנהל רשות המים, גיורא שחם: "מתקן ההתפלה שיוקם בגליל המערבי הוא בשורה לתושבי צפון הארץ ולמשק המים בישראל, והוא יספק מים לאזור הסובל ממחסור חמור שבשל שינויי האקלים – רק ילך ויגבר, ובמידת הצורך יוכל לתגבר גם את הכנרת. על אף שמי הגשמים האחרונים שיפרו את מצב המים, המציאות בארץ ובתוכה שינויי האקלים וגידול האוכלוסייה,  מחייבת את הקמת מתקן ההתפלה שיצטרף לשורה של מתקני התפלה שהוקמו לאורך שנים במדינה ומאפשרים אספקה תקינה של מים לציבור בישראל.״

מסמכי המיון המוקדם יפורסמו באתר המכרזים של משרד האוצר, בכתובת:

https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspxhttps://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx