המכון למחקרי ביטחון לאומי

פרסומים
דף הבית > פרסומים > מבט על > הנפקת אראמקו הסעודית: משמעויות אסטרטגית
הנפקת אראמקו הסעודית: משמעויות אסטרטגית

שמואל אבן, תומר פדלון, יואל גוז'נסקי

מבט על, גיליון 1250, 16 בינואר 2020

בדצמבר 2019 הנפיקה ערב הסעודית מניות של אראמקו, חברת הנפט הגדולה בעולם. כך נאלצה הממלכה לחלוק, ולו במקצת, את מקור עושרה עם אחרים. ההנפקה נועדה לגייס כספים למימון תוכנית "חזון 2030", שבין מטרותיה לצמצם את תלותה של הממלכה בהכנסות מנפט, באמצעות העתקת הון להשקעות בתחומים נוספים. אלא שהיקף ההנפקה והסכום שגויס רחוקים מאוד מלספק את צרכיה הגדולים. התקפת איראן על מתקני החברה בספטמבר 2019 לא נעלמה מעיני משקיעים במערב, שחלקם בהנפקה היה כנראה נמוך. ככל שאירועים ביטחוניים כאלה ימשכו, כך יקשו על ערב הסעודית לגייס השקעות החיוניות לעתידה. לפחות מנקודת מבט זו, האינטרס הסעודי הוא להפחית את המתיחות עם איראן ולסיים את המלחמה בתימן.
אראמקו הסעודית (Saudi Aramco), או "אראמקו", היא חברת הנפט הלאומית של ערב הסעודית. החברה עוסקת בחיפוש ובהפקה של נפט וגז טבעי, בזיקוק, ובתעשייה פטרוכימית. חברת הנפט, "היהלום בכתר" הסעודי, היא הגדולה בעולם וברשותה כמה משדות הנפט הגדולים בעולם.

הנתונים הפיננסיים של החברה לשנת 2018 כוללים: הכנסות ממכירות בסך 356 מיליארד דולר, 213 מיליארד דולר רווח לפני מס הכנסה, וכ-111 מיליארד דולר רווח נקי לאחר מס הכנסה. בתשעת החודשים הראשונים של 2019 אראמקו רשמה רווח נקי של 68 מיליארד דולר, כך שהרווח בשנת 2019 קטן יותר. היחס בין החוב להון בחברה נמוך מאשר בחברות נפט מובילות אחרות בעולם וזה כמובן לזכותה. הכנסות הממשלה מהחברה מתקבלות הן באמצעות מיסים והן באמצעות דיבידנד מהרווח. בשנת 2018 שילמה אראמקו לממשלה 102 מיליארד דולר מס, ובמרץ 2019 חילקה החברה לממשלה דיבידנד בסך 33 מיליארד דולר, על בסיס הדוחות הכספיים לשנת 2018.

התלות של ערב הסעודית בנפט שאראמקו מפיקה היא כמעט מוחלטת, שכן הנפט מהווה כשני שלישים מהכנסות הממשלה. הכנסות אלה מאפשרות לה לסבסד לתושביה שירותים חיוניים ברמה גבוהה, כמו חינוך ובריאות, ולשמור על הוצאות ביטחון גבוהות. תקציב הביטחון של ערב הסעודית לשנת 2020 עומד על 182 מיליארד ריאל (כ-49 מיליארד דולר), כ-4.7 אחוזים פחות מתקציב 2019. תקציב הביטחון הסעודי מהווה כ-17.8 אחוזים מתקציב הממלכה והוא אחד מתקציבי הביטחון הגבוהים בעולם. מכאן שהכנסות אראמקו הכרחיות לביטחונה ולשגשוגה של הממלכה.

כחברת הנפט הגדולה בעולם, לאראמקו חשיבות רבה גם במאזן האנרגיה העולמי. לפי נתוני אופ"ק (OPEC), בשנת 2018 הפיקה ערב הסעודית 10.3 מיליון חביות נפט ביום בממוצע, שהן 13.4 אחוזים מתפוקת הנפט הגולמי בעולם, כאשר בתחומה של הממלכה עתודות נפט מוכחות בסך 267 מיליארד חביות נפט, שהן 17.8 אחוזים מעתודת הנפט המוכחות בעולם.

להנפקת אראמקו קשר ישיר לתכנית "חזון 2030". בשנת 2016 השיקה ערב הסעודית את התוכנית, שבין יעדיה העיקריים לצמצם את התלות בהכנסות מנפט, בין היתר באמצעות העתקת הון מסקטור הנפט להשקעות בסקטורים אחרים, וזאת לנוכח איומים כמו תנודות במחירי הנפט, עלייה בגילוי נפט וגז מחוץ לממלכה, פיתוח תחליפי נפט ואמצעי חיסכון באנרגיה, וכן סיכונים ביטחוניים, שהפחתתם מחייבת גם פיזור השקעות מחוץ למדינה. מאחר שהממלכה לא מצאה דרך לממן את התוכנית מהכנסותיה השוטפות ומגיוס חובות בלבד, היא נאלצה לקבוע את הנפקת מניות אראמקו כאחד ממקורות המימון.

להרחבה