TheMarker | משפט
לא גילוי ולא נאות: עורך הדין המקושר פעל למען מינוי אלרון לעליון – אך השופט המשיך לדון בענייניו
יו"ר מחוז ירושלים בלשכת ערכי הדין, אשר אקסלרד, קידם ב–2016 את מועמדותו של השופט יוסף אלרון לעליון — אך אלרון לא נמנע מלדון בתיקים שלו, ולא סיפק גילוי נאות על הקשר ביניהם ■ השופט: "העובדה שאקסלרד לא נכלל ברשימת המניעויות מלמדת כי ההיכרות לא הצריכה זאת"

גור מגידו,דהמרקר-13.01.20-פורסם ב-06:11

עו"ד אשר אקסלרד, יו"ר ועד מחוז ירושלים בלשכת עורכי הדין, פעל למען מינויו של יוסף אלרון לבית המשפט העליון במהלך 2016. מאמציו כללו שיחות בנושא עם יו"ר לשכת עורכי הדין דאז, אפי נוה, ועם נציגת לשכת עורכי הדין בוועדה למינוי שופטים דאז, אילנה סקר. אקסלרד לא שלל השבוע אפשרות ששוחח בנושא גם עם שרת המשפטים דאז, איילת שקד.

במלים פשוטות, אקסלרד עשה מעין לובינג למען מינויו של השופט, ולדבריו אלרון אף היה מודע לתמיכתו הפעילה במינויו. ואולם כשנכנס אלרון לתפקידו בבית המשפט העליון, הוא לא כלל את אקסלרד ברשימת המניעויות שנמסרה להנהלת בתי המשפט, ואף דן בארבעה תיקים שבהם הופיע אקסלרד בפניו.

להרחבה