שאלות וספקות על ממצאי נישוב הגז

מאת אמנון פורטוגלי,09.01.2020

בהודעה לתקשורת של המשרד להגנת הסביבה מה-9 לינואר נמסר כי המשרד להגנת הסביבה השלים את אימות כמויות הבנזן והפחממנים שנפלטו במהלך הנישוב הראשון והשני באסדת לוויתן.

https://yigallaviv.com/2020/01/09/%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%9e%d7%95%d7%99/

הפליטה הכוללת בשני הנישובים שבוצעו נמוכה באופן משמעותי מהתחזיות המוקדמות, שייצגו את תרחיש הפליטה המרבי. הסיבות לפליטות הנמוכות יותר, בנישוב הראשון, וככל הנראה גם בנישוב השני, "הן שמשך הנישוב היה קצר מהצפוי וריכוז הבנזן בגז היה נמוך יותר".

אפשר לברך על כך שהכמויות בשני הנישובים היו נמוכות משמעותית מהתרחיש המרבי. עם זאת עולות מספר שאלות.

לפי המשרד להגנת הסביבה "משך הנישוב היה קצר מהצפוי". אלא שלא מדובר ב'צפוי' אלא במתוכנן.

המומחים של נובל תכנננו את מהלך הנישוב, ומשך ומהלך הנישוב מופיע באתר של נובל וכולל 3 שלבים: בשלב ראשון במשך כ-5 שעות יפלט לאוויר חנקן כמעט ללא גז, בשלב השני במשך שעה עד שעתיים תפלט לאויר תערובת של חנקן מעורב בגז טבעי, בתחילה עם ריכוז גז נמוך שיעלה עד ל- 95% בסופו של השלב, ובשלב השלישי, במשך כשעה יפלט לאוויר גז בו ריכוז החנקן יהיה נמוך מ- 5%, וריכוז הגז הגלמי יהייה מעל 95%.

איך קרה הדבר "שמשך הנישוב היה קצר מהצפוי". האם המומחים של נובל טעו בהערכות שלהם, בתכנון שלהם, לקחו מרווח בטחון משמעותית גדול מדי?

הנקודה השניה בעייתית עוד יותר. איך קרה הנס "וריכוז הבנזן בגז היה נמוך יותר"? נמוך יותר ממה? נמוך יותר מהמדידות והדיווחים של נובל בעבר? איך ומדוע ריכוז הבנזן בגז ירד?

מה כל זה אומר על הדוחות והמודלים של המשרד להגנת הסביבה הנסמכים על נתונים שמספקת נובל אנרג'י?

ובעיקר, מה זה אומר על הדיווחים של נובל, ועל הניטור של הפליטות שנובל מופקדת עליו?