TheMarker | אנרגיה ותשתיות
בבית קברות, במאגר מים: הקלות להתקנת פאנלים לייצור אנרגיה סולארית
המועצה הארצית לתכנון ובנייה מעדכנת את תוכנית המתאר הארצית למתקני אנרגיה סולארית ■ העדכון יאפשר לקצר את תהליכי האישור וירחיב את אפשרויות ההתקנה

אורה קורן,דהמרקר-03.12.2019

המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה היום (ג') על עדכון תוכנית המתאר הארצית למתקני אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית. העדכון יקצר את תהליך האישור, ירחיב את אפשרויות ההתקנה ויאפשר צירוף מהיר יחסית של מתקני אגירת אנרגיה. השינוי שעליו החליטה המועצה נועד לבסס את מקומה של האנרגיה הסולארית כמקור ייצור חשמל משמעותי.

מדובר בעדכון תוכנית המתאר הארצית למתקנים פוטו-וולטאיים שאושרה לפני כעשור בהתאם להחלטות הממשלה ומהווה בסיס לקידום ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.

להרחבה