TechNation

כדי להצטרף אל המרוץ העולמי – הממשלה תקצה 1.2 מיליארד שקל למחשוב קוונטי
בעולם מחלחלת ההבנה שטכנולוגיית הקוונטים תחולל שינוי מהפכני ותשמש קטר טכנולוגי מוביל ■ פורום תשתיות לאומיות ומחקר החליט לאמץ את מסקנות ועדת הבדיקה שמינה – שמסקנתה החד־משמעית היא שיש צורך דחוף בקידום הטכנולוגיה הקוונטית בישראל

אמיתי זיו,דהמרקר-01.12.2019 06:02

ישראל נכנסת למרוץ החימוש הקוונטי הבינלאומי, ועתידה לצאת בתוכנית גדולה להאצת המחקר והתעשייה בתחום. בכך היא מצטרפת למעצמות כמו סין, בריטניה וגרמניה, שתיקצבו תוכניות לאומיות במאות מיליוני דולרים, וכן למדינות קטנות יחסית כמו פינלנד, הולנד, דנמרק וסינגפור, שגיבשו תוכניות לאומיות בהשקעה גבוהה בתחום הקוונטים.

תקציבה של התוכנית הלאומית של ישראל, שתימשך שש שנים, יהיה כ-1.2 מיליארד שקל. רוב המימון יתבסס על תקציבים קיימים של ות"ת (הוועדה לתכנון ותקצוב של מוסדות ההשכלה הגבוהה), של מפא"ת (המינהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית) ושל המוסדות האקדמיים – כך שתידרש תוספת קטנה יחסית מתקציב המדינה – כ-190 מיליון שקל לכל התקופה.

להרחבה