משרד הנפט במצרים מקטין את קצב הפקת הגז במצרים בכ- 10 BCM לשנה.

‏מאת אמנון פורטוגלי,26 אוקטובר, 2019

חברת אחזקת הגז הטבעי המצרית (EGAS) פרסמה את הדו"חהשנתי שלה לשנת הכספים 2018/19 .

לפי הדוח, ייצור הגז הכולל הגיע ל – 71.3 BCM, והצריכההמקומית הכוללת של גז טבעי הגיעה ל – 62 BCM. 62.3% מהגז שימש לייצור חשמל, 22.5% לתעשיות שונות, ו- 10.1% לתעשייה הפטרוכימית. כלומר, למצרים היה עודף הפקה של כ- 10 BCM גז מעבר לצריכת הגז המקומית בשנת הכספים 2018/19 שהסתיימה ב-30 ביוני 2019.

בספטמבר 2018 הגיעה EGAS לאספקה עצמית והפסיקה לייבאגז טבעי נוזלי. במהלך שנת הכספים 2018/19 ייצאה מצרים LNG בהיקף של כ- 4.9 BCM, שיוצא ב- 45 מטענים. ייבוא LNG עמדבמהלך שנת הכספים 2018/19 על 1.46 BCM.

הדוח השנתי של EGAS ציין מספר אירועים נוספים המצביעים על ההתפתחויות החיוביות במשק בגז במצרים.

יו"ר החברה אמר כי במהלך שנת הכספים 2018/19 הוכרזו 5 תגליות גז חדשות בים התיכון, ו -10 תגליות גז חדשות במדבר המערבי. תגליות אלו הוסיפו רזרבות בהיקף של כ – 23 BCM גז, וכ -2.2 מיליון חביות קונדנסט, והחברה ממשיכה למקסם אתמאגרי הגז הטבעי, למשוך יותר השקעות ויצירת הזדמנויות עבודהחדשות.

מכרז של – EGAS ל- 16 בלוקים בשנת 2018, הביא למתן זכיונותלחמישה בלוקים. תוצאה חיובית של סבב ההצעות הזה הייתה שאקסון מוביל חזרה לחפש במצרים ולהשקיע בהזדמנויות חדשות.

בנוסף, נחתמו 33 הסכמי זיכיון בין EGAS לחברות נפט בינלאומיות גדולות (IOC) לתקופה עד יוני 2019. 22 מאותן עסקות נחתמו עם EGAS, בעוד שהאחרות נחתמו עם חברת הנפט הכללית המצרית EGPC בפיקוח EGAS.

בעקבות הדוח, פרסם האתר ZAWYA.com כי צריכת הגז הכוללת של מצרים הייתה כ- 62 BCM בשנת הכספים 2018/19, בהשוואה לכ- 60 BCM בשנת הכספים 2017/18.

לפי ZAWYA  גורם במשרד הנפט אמר לעיתון  Daily News Egypt כי הושג עודף מהפקת הגז הטבעי באזורי הזיכיון השונים, המוערך בכ- 10 BCM לשנה, בין השאר כתוצאה מירידה בצריכתהגז של תחנות הכוח.  הגורם ציין כי קצב צריכת הגז של תחנותהכוח פחתה לכ – 38.3 BCM לשנה, לעומת 46.5 BCM לשנה במהלך הקיץ האחרון, בגלל הטמפרטורות הנמוכות, שהגדילה אתהיעילות של תחנות הכוח והפחיתה את צריכת החשמל [למיזוג אויר].

הגורם ציין את הפרויקטים החדשים שחוברו לרשת הפקת הגז כמוזוהר, נורוס, צפון אלכסנדריה ובלטים דרום-מערב, ותרמו לעלייתייצור הגז במצרים בשיעורים חסרי תקדים.

הגורם הוסיף כי הפקת הגז של מצרים צפויה לגדול לקצב של כ- 77.6 BCM לשנה במהלך שנת הכספים 2019/20.

צריכת הגז של מצרים גדלה על רקע הפיתוח התעשייתי, הפיתוחהעירוני והמרת כלי רכב להפעלת גז טבעי.  אבל הצמיחה בהפקת הגז גדלה מהר יותר מקצב צריכת הגז. כתוצאה מכך, ובגלל שמצרים לא מצליחה לייצא את כל עודפי הגז שלה, משרד הנפטבמצרים צמצם את קצב הפקת הגז הטבעי לכ- 62  BCMלשנה, במהלך שנת הכספים הנוכחית – 2019/20 במקום כ- 72 BCM לשנה שמופקים כיום.

"Egypt’s Ministry of Petroleum reduced the total production of natural gas to about 6bn scf/day during the current fiscal year instead of 7bn scf/day currently produced, due to the decline in both domestic consumption and exports."

בתנאים אלו, בהם למצרים יש עודפי גז, והיא לא מצליחה לייצא את כל העודפים האלו, וכתוצאה מכך היא מקטינה את קצב הפקת הגז הטבעי שלה בכ- 10 BCM לשנה,  לא ברור איך ישראל תוכל לייצא גז למצרים.בתנאים אלו, בהם למצרים יש עודפי גז, והיא לא מצליחה לייצא את כל העודפים האלו, וכתוצאה מכך היא מקטינה את קצב הפקת הגז הטבעי שלה בכ- 10 BCM לשנה,  לא ברור איך ישראל תוכל לייצא גז למצרים.