מאת אמנון פורטוגלי (18 באוקטובר 2019)

ב-27 לספטמבר 2018, הודיעה שותפות דלק קידוחים לבורסה על "התקשרות בהסכמים לרכישת מניות EMG ולרכישת זכויות בצינור EMG" ע"י חברת EMED Pipeline B.V..
לפי ההודעה EMED הינה חברה יעודית שהוקמה לצורך העסקה ורשומה בהולנד, שמניותיה מוחזקות, כדלקמן: 25% בידי חברת בת בבעלות מלאה של דלק קידוחים הרשומה בקפריסין, 25% בידי נובל קפריסין ו- 50% בידי חברת ,Sphinx EG BV חברת בת בבעלות מלאה של איסט גז East Gas Company.

זמן קצר אחר ההודעה על רכישת מניות וזכויות בצינור EMG, פרסמה אורה קורן כי החברה המצרית איסט גז, השותפה עם דלק בצינור הגז EMG למצרים, היא בבעלות המודיעין הכללי המצרי – כך פורסם באתר מידל איסט איי. הפרסום מתבסס על כתבת תחקיר באתר המצרי Mada Masr.

לפי התחקיר של מאדה-מאסר , חברת איסט גז East Gas, היא חברה פרטית שרוב הבעלות עליה היא בידי שירות הביון הכללי המצרי. יו"ר הדירקטוריון של איסט גז היה תמיד סגן ראש שירות הביון, ומרבית חברי הדירקטוריון של החברה באים משורות קציני המודיעין. מוחמד שועיב Mohamed Shoeib מנכל איסט גז מונה לדירקטוריון החברה כנציג שירות הביון הכללי המצרי. עוד נאמר בתחקיר כי המודיעין הכללי המצרי קשור עסקית גם לחברת דולפינוס שתרכוש מישראל את הגז.

בתמצית, חברת איסט גז (כלומר סוכנות הביון המצרית), היא, יחד עם דלק קידוחים ונובל אנרג'י, בעלת חלק מצינור הגז EMG לישראל, שותפה עם דולפינוס שתרכוש את הגז הישראלי, והבעלים היחיד של צינור הגז ממצרים לירדן, שניתן להשתמש בו להזרים גז ישראלי למצרים.

איך הגענו למצב זה?

להרחבה