מאת אמנון פורטוגלי (16 אוקטובר, 2019)

בפרוס שנת 2014 ובעקבות הקריסה, לאחר מאורעות 2011,  של המשק המצרי בכלל ומשק הגז במצרים בפרט, היה במצריים מחסור חמור בגז.  שלשה אנשי עסקים מצריים ד"ר עלא ערפא Dr. Alaa Arafa, המהנדס חאלד אבו-באקר Eng. Khaled Abu Bakr, ו- מוחמד חאליפה Mohamed Khalifa, זיהו את האפשרות לייבא גז למצרים, והקימו ב-2014 את דולפינוס אחזקות Dolphinus Holdings חברה למסחר בגז והנפט שנרשמה במקלט המס, בוירג'ין איילנדס הבריטיים – British Virgin Islands.

חזון החברה הוא להיות ספק אמין ויציב של גז למפיצים הגדולים של גז לתעשייה ולצרכנים הפרטיים במזרח הקרוב עם התמקדות במצרים

זמן קצר לאחר הקמת החברה, באוקטובר 2014, חתמה דולפינוס על מכתב כוונות בלתי מחייב עם שותפי תמר על הסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר לדולפינוס. מכתב הכוונות כולל מספר תנאים מסחריים לעסקה המוצעת, אשר ישמשו כבסיס לניהול המו"מ על תנאי ההסכם המחייב. האספקה על-פי ההסכם המחייב הינה בכמות של עד 250,000 MMBtu ליום [2.6 BCM לשנה], במשך תקופה של 7 שנים. שותפי תמר יתחייבו לספק כמות מצטברת מינימאלית של 5 BCM במשך תקופה של 3 שנים.

להרחבה