הרשות לתחרות ותאגידי הגז

1 אוגוסט 2019

לקרוא את הדברים המביכים, השקריים של הרשות לתחרות ולא להאמין.

בהודעה לעיתונות של הרשות לתחרות מה-31 ליולי 2019, נכתב: "הממונה על התחרות אישרה היום (31.7.19) את רכישת חלק מצינור הגז שבין ישראל למצרים על ידי דלק ונובל בתנאים שעל פיהם לוויתן ותמר יחוייבו לאפשר עסקת החלפת גז (SWAP), ובעלי הצינור יחויבו להוליך גז טבעי גם עבור מאגרים אחרים (open access)".

בהמשך נכתב: "בדיקות שערכה הממונה הראו שאין היתכנות ליבוא גז ממצרים בטווח הנראה לעין. במצרים קיים מחסור בגז וקיים ספק ממשי אם ממשלת מצרים תאפשר יבוא גז לישראל."

הרשות צרפה מסמך "שאלות ותשובות בעניין EMG" מה-31 ליולי 2019,  בו נכתב: "למצרים אכן היו תגליות גז חדשות, שבשלב זה עדיין מצויות בשלבים הראשוניים שלהן והפקת גז טבעי תתאפשר מהן רק בעוד כמה שנים. גם אם לוקחים בחשבון את התגליות החדשות, עדיין יש מחסור בגז במצרים, ההיצע הקיים במצרים לא מספק את כלל הביקושים, ואלו צפויים לגדול ממספר סיבות: הריבוי הטבעי במצרים אשר צפוי לגדול בשנים הקרובות וכן ומתקני ההנזלה בשטח המדינה שנועדו לצורך יצוא גז מונזל ((LNG לאירופה, שכיום אינם מנוצלים במלואם עקב המחסור בגז".

אלו הם דברי הבל, אם לא גרוע מזה. נראה שהרשות קבלה את ההסברים וההצעות של תאגידי הגז, עורכי הדין שלהם, ושל שלוחיהם בממשל כמות שהם, בלי לבדוק אותם.

עסקת החלפת הגז

בדיקה שטחית הייתה מורה שההצעה בדבר עסקת החלפה מחייבת הסכמה של צדדים שלישיים, שעסקת ההחלף המוצגת כעסקה רכישה-מכירה פשוטה, כמעט כמו קנייה בשוק, היא עסקה מורכבת שתאגידי הגז יכולים לטרפד בקלות.  בדיקה שטחית הייתה מורה שהתנאי לאישור הרכישה של חלק מצינור הגז שבין ישראל למצרים על ידי דלק ונובל "ששותפי לוויתן ותמר יחוייבו לאפשר עסקת החלפת גז SWAP", אינו 'מחזיק מים'.

במצרים קיים כיום עודף בגז.בהודעה לעיתונות נכתב כי "במצרים קיים מחסור בגז", ובמסמך השאלות והתשובות: " למצרים אכן היו תגליות גז חדשות, שבשלב זה עדיין מצויות בשלבים הראשוניים שלהן והפקת גז טבעי תתאפשר מהן רק בעוד כמה שנים. גם אם לוקחים בחשבון את התגליות החדשות, עדיין יש מחסור בגז במצרים, ההיצע הקיים במצרים לא מספק את כלל הביקושים, ואלו צפויים לגדול ממספר סיבות: הריבוי הטבעי במצרים אשר צפוי לגדול בשנים הקרובות וכן ומתקני ההנזלה בשטח המדינה שנועדו לצורך יצוא גז מונזל ((LNG לאירופה, שכיום אינם מנוצלים במלואם עקב המחסור בגז."

צריך להיות אדם או 'מומחה' חף מהבנה או ידיעה על מה שקורה במצרים בתחום הגז, או להיות אחד שמעוניין להטעות את מקבלי ההחלטות ברשות התחרות ובארגוני ממשל אחרים, כדי לכתוב את דברי ההבל האלו.

בניגוד מלא לדברי רשות התחרות, אין מחסור בגז במצרים. מצרים הפסיקה לייבא גז בספטמבר 2018, ותפוקת הגז במצרים כיום מספקת את כלל הביקושים המקומיים, ונשאר עודף משמעותי המיוצא ממצרים דרך מתקני ההנזלה במצרים, שכיום מנוצלים כמעט במלואם עקב עודפי הגז.

שדות הגז החדשים במצרים שנכנסו לפעולה בשנתיים האחרונות ומפיקים גז בכמויות מרשימות, שינו את חוקי המשחק.  שדה הגז הענק זוהר ZOHR במצרים עם כ- 850 BCM גז שהתגלה באוגוסט 2015, נכנס לפעולה בסוף 2017 בתפוקה התחלתית של כ- 10 BCM לשנה, ויגיע לתפוקה של  כ- 30 BCM לשנה במהלך 2019. למצריים יש עוד שדות גז גדולים חדשים שנכנסו להפקה בשנתיים האחרונות ויכנסו להפקה בשנים הקרובות. מצב זה הינו בניגוד מוחלט לטענה במסמך הרשות לתחרות כאילו תגליות הגז החדשות במצרים, בשלב זה עדיין מצויות בשלבים הראשוניים שלהן והפקת גז טבעי תתאפשר מהן רק בעוד כמה שנים.

הביקושים לגז במצרים אכן צפויים לגדול, אבל היצע הגז מהתגליות הקיימות יגדל עוד יותר, וזאת בלי לכלול תגליות גז צפויות חדשות.

הריבוי הטבעי במצרים אכן צפוי לגדול בשנים הקרובות, אבל, לפי הבנק העולמי, בקצב של 2% הדומה לקצב הריבוי בישראל (1.9%).  https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW.

מצער לקרוא את ההודעה של הרשות לתחרות. נראה שהממונה על התחרות נתנה לאמון הבסיסי שלה בעמיתיה למקצוע משקל עודף, והתעלמה מהשימוש הציני שהם עשו באמון זה כדי לקדם את האינטרסים של לקוחותיהם. התוצאה הקשה היא שבמקום לפעול באופן עצמאי לטובת האינטרסים של המדינה היא פעלה למעשה לקידום האינטרסים של תאגידי הגז.

אמנון פורטוגלי