על הביקוש לחשמל ולגז במצרים.טרמינל גז

מאת אמנון פורטוגלי,מכון חזן-‏‏1 יוני, 2019

מצרים היא אחת המדינות העשירות בעולם במונחים של אנרגיה סולארית. היקף  הקרינה הסולארית היומית הממוצעת בדרום מצרים הוא 9 – 8.5 קוט"ש לממ"ר, והשנתית כ- 3,200 קוט"ש לממ"ר.  מספר שעות השמש בשנה מגיע לכ- 2800

תפוקת הגז במצרים

הפקת הגז הטבעי במצרים ממשיכה לעלות. תפוקת הגז במצרים הגיעה במרס 2019 לקצב של כ- 74.3 BCM לשנה, עליה של כ- 11.7% לעומת קצב הפקה של כ- 66.6 BCM לשנה בחודש הקודם,  ועליה של כ -28.75% מקצב הפקה של כ- 57.7 BCM לשנה במרס 2018.

על פי הפרסום החודשי של הסוכנות המרכזית לסטטיסטיקות (CAPMAS), צריכת הגז הטבעי של מצרים גדלה בכ -6.76% לכ- 63.7 BCM לשנה במרס 2019, לעומת כ- 59.7 BCM לשנה שנצרכו במרס 2018.

המשמעות היא שלמצרים היו, לפי נתוני מרס 2019,  עודפי גז בהיקף של יותר מ- 10 BCM לשנה.

תפוקת הגז במצרים צפויה לעלות בחודשים הקרובים ובשנים הבאות. לדוגמה, תפוקת הגז משדה הגז הענק זוהר עלתה מתחילת 2019 מקצב של כ- 22 BCM לשנה לכ- 24 BCM לשנה ומתוכננת להגיע לכ- 30  BCM  לשנה במחצית השניה של 2019

 צריכת החשמל במצרים צפויה לעלות בחודשי הקיץ ובשנים הבאות, העלייה הצפויה בביקוש לחשמל במצרים אינה מביאה בהכרח לעליה תואמת בביקוש לגז. חלק ניכר מהביקוש לחשמל במצרים אמור להיענות על ידי תחנות כח סולאריות.

כפי שצוין לעיל, הפארק הסולארי בנבאן יתחיל לפעול במלוא יכולתו במחצית השניה של 2019, וייצר כ- 3.8 עד 5 מיליארד קוט"ש חשמל לשנה, ומצרים מתכננת להגיע לייצור חשמל ממקורות מתחדשים סולאריים ורוח, בהיקף של כ- 20% מסך צריכת החשמל במדינה ב-2022.

להרחבה