TechNation

המוסד מחפש אתכם: משיק קרן שנייה להשקעה בסטארט־אפים צעירים
סוכנות הביון תשקיע בחברות בתמורה לשימוש בטכנולוגיה שלהן ■ המוסד ישקול השקעה בחברות בתחומים הבאים: פינטק, מדע נתונים, רחפנים, טכנולוגיות לעיר חכמה ועוד

עירד עצמון שמאייר,דהמרקר-21.05.2019 06:01

המוסד מודיע היום כי הוא משיק קרן שנייה להשקעות טכנולוגיות, ומרחיב את תחומי הביקוש לסטארט־אפים. לפני כשנתיים, השיק הארגון הבטחוני את קרן ההשקעות שלו, ליברטאד, ובמארס 2018 השלימה הקרן השקעה בכמה חברות. המוסד מיאן למסור את מספר החברות המדויק שבהן השקיע בקרן הראשונה, וסירב לנקוב בסכומי ההשקעה המתוכננים.

להרחבה