טלוויזיה | ביקורת טלוויזיה
מה יהיה עם הצנזורה? מותר לעשות סאטירה על אמנון אברמוביץ'

מאת רוגל אלפר,הארץ-23.03.2019

מה יהיה עם הצנזורים הדמגוגים בשמאל? עכשיו גם אסור לעשות סאטירה על אמנון אברמוביץ׳? הוא עיתונאי גדול וחשוב, גיבור מלחמה מעוטר, נכה צה״ל – אבל לא קדוש. גם על אמנון אברמוביץ׳ מותר לעשות סאטירה. והיא לא חייבת להיות הוגנת. ממתי סאטירה הוגנת? והיא לא חייבת להיות ניטרלית. אין דבר כזה סאטירה ניטרלית. והיא יכולה להיות אכזרית ופוגענית, כי זו דרכה של סאטירה.

להרחבה