"שוק גז טבעי רווי ותחרות מתעצמת": במידרוג מזהירים משחיקה במונופול תמר
מידרוג אישרה היום מחדש דירוג בינוני של Aa2 לתמר בונד, אך הזהירה מ"שחיקה במעמד המונופוליסטי של תמר, לאור הפעלת מאגר לוויתן בטווח הקצר ומאגר כריש בטווח הבינוני"

ערן אזרן,דהמרקר-05.03.2019 17:53

חברת דירוג האשראי מידרוג אישרה היום (ג') מחדש את דירוג סדרות האג"ח "תמר בונד" ברמה גבוהה מאוד של Aa2. תמר בונד כוללות שלוש סדרות אג"ח שהנפיקה דלק קידוחים (96.89 +0.02%) , מקבוצת דלק (64,390 +0.12%) שבשליטת יצחק תשובה, כחוב בכיר למימון פרויקט תמר. האג"ח אינן נסחרות בבורסה, אלא בין הגופים המוסדיים בלבד (רצף מוסדיים).

להרחבה