5 במרץ 2019

משרד מבקר המדינה השיב לתנועה לטוהר המידות על פנייתם למבקר בנושא: "בקשה לבדיקת מבקר המדינה בפרשת רכישת הצוללות והספינות מגרמניה"

מנדלבליט ונתניהו

כזכור,ב-13 לפברואר 2019 כתב מבקר המדינה ליועץ המשפטי לממשלה כי בכוונתו לבדוק את נושא הרכש של הצוללות והספינות, אם זאת נוכח חקירות שנערכו בנושא ביקש מבקר המדינה מהיועץ המשפטי לממשלה לדעת האם קיימת עדיין מניעה לבדוק הנושא.

בתאריך 3 במרץ 2019  השיב היועמ"ש לממשלה למשרד מבקר המדינה.

לאור תשובתו, משרד מבקר המדינה מנוע מלהיכנס לביקורת בנושא.

משרד מבקר המדינה ימשיך לעקוב אחר הנושא.